Presentation av

arbetsgruppen

Materialet i detta program har utvecklats i samarbete med patientorganisationen ADHD Europe och en grupp europeiska experter i ”European ADHD Awareness Taskforce”. Framtagandet av ursprungsversionen* ”ADHD Partnership Support Pack” gjordes i samarbete med experter inom ett flertal områden. De har säkerställt att materialet är utvecklat och anpassat för föräldrar och lärare. De praktiska råden är baserade på de enskilda arbetsgrupps-medlemmarnas erfarenheter. Den här boken innehåller korta beskrivningar av samtliga experter.

* Ursprungsversionen är anpassad efter lokala omständigheter.

Rita Bollaert, Belgien
_____________________________________________________________________

Eric Dickhaus, Italien
_____________________________________________________________________

Fulgencio Madrid Conesa, Spanien
_____________________________________________________________________

Fiona McNicholas, Irland
_____________________________________________________________________

Lisa Mangle, Storbritannien
_____________________________________________________________________

Joanne Norris, Belgien
_____________________________________________________________________

Fintan O’Regan, UK
_____________________________________________________________________

Kirsten Stollhoff, Tyskland
_____________________________________________________________________

Anne Worning, Danmark

 

Rita Bollaert, Belgien

Samordnare, ADHD Europe

1

 

Biografi
Rita har en fil.mag i klassisk språkvetenskap och är f.d. ADHD-utbildare vid Centrum ZitStil, Antwerpen. Hon är författare till Zit Stil op school (Sitt tyst i skolan, 2002) och medförfattare till Tieners, Zit Still op school (Tonåringar, sitt tyst i klassen, 2004).

Rita är grundare av och samordnare för ADHD-Europe. Hon ansvarar för att få till stånd effektivt samarbete med de holländska, fransk- och engelsktalande ADHD-organisationerna i Belgien. Syftet är att bättre stödja de som påverkas av ADHD och relaterade tillstånd. Rita, som är outtröttlig i sina ansträngningar för att öka medvetenheten i både Belgien och Europa, har ändå tid att undervisa i latin och grekiska vid ett högstadium/gymnasium i Flandern. Hon har dessutom fyra barn i skolåldern att uppfostra, varav ett har ADHD.

2

 

Eric Dickhaus, Italien

Forskningschef, Fondazione Attento

3

 

Biografi
Erik tog examen vid Universtà degli Studi di Firenze 1985. Han fortsatte sedan med en läkarexamen och doktorsexamen vid University of Missouri 1992. Han fick diagnosen ADHD 2004. 2008 startade han Fonazione Attento för att åtgärda bristen på klarhet och koordination av ADHD i Italien. Tidigare hade han arbetat med den italienska familjeorganisationen som vetenskaplig chef och regional representant. Hans forskning har just nu fokus på patientsäkerhet, säkerhetskontroll och förebyggande åtgärder. Han har tidigare forskat kring sjukdomen cystisk fibros. Han arbetar även som volontär för Arezzo ambulansservice (Misericordia Val d’Ambra) och är medlem i dess styrelse.

4

 

Fulgencio Madrid Conesa, Spanien

Murcia Socal and Economic Council

5

 

Biografi
Fulcencio undervisar i straffrätt vid Murcia universitet och arbetar för det sociala och ekonomiska rådet i denna spanska region. Han är gift och har tre barn och hans två pojkar har båda ADHD. Eftersom sjukdomen var nästan okänd i Spanien arbetade han för att hjälpa till att öka medvetenheten om ADHD och problem som är utmärkande för tillståndet. Detta resulterade i att han blev en av grundarna till the Spanish Federation och ADHD Europe. Han är mycket stolt över allt det arbete han utför i båda dessa organisationer.

6

 

Fiona McNickolas, Irland

Konsulterande barn- och ungdomspsykiatriker

7

 

Biografi
Fiona är konsult inom barnpsykiatrin på Irland sedan oktober 2001, och arbetar på Our Lady’s Hospital for Sick Children, Crumlin and Lucena Clinic, Rathgar. Hon innehar en professur vid University College, Dublin. Fiona har tidigare arbetat vid Columbia University, New York, Stanford University, Kalifornien och som konsult och neuropsykiater på Guy’s Hotpsital, London. Hon är speciellt intresserad av att öka den allmänna medvetenheten om barnpsykopatologi och att utveckla tidig intervention och screening på primärvårdsnivå.

Dessutom undervisar hon både medicinska kollegor och specialister från andra vetenskapsgrenar. Hennes forskningsintressen omfattar ADHD, ätstörningar och psykofarmakologi.

8

 

Lisa Mangle, Storbritannien

ADHD specialistsköterska, The Ryegate Chrildrens’s Centre, Scheffield

9

 

Biografi
Lisa har under de senaste 9 åren arbetat som ADHD-specialistsköterska och sjuksköterska med förskrivningsrätt, vid Ryegate Children’s Centre i Sheffield, Storbritannien. Lisa är chef för ADHD Nurse Led service, som stöttar mer än 500 barn och unga människor.

På sin lediga tid agerar hon styrelseordförande för UKANN (UK ADHD Nurse Network). Nätverket arrangerar varje år en tvådagarskonferens om ADHD för upp till 120 chefssjuksköterskor. 2010 fick Lisa ett Florence Nightingale Leaderchip-stipendium. Lisa har efter att projektet med denna webbsida avslutades anställts på Shire UK.

10

 

Joanne Norris, Belgien

Chef/styrelseordförande, ADHD-AS-Dys Family Resources Bryssel

11

 

Biografi
Joanne undervisar i skrivfärdigheter, tränar elever med specialbehov samt är coach och ADHD-utbildare. Hon är även chef för ADHD-AS-Dyslexia Family Resources Belgien (AFRB), en engelskspråkig ideel stödorganisation i Belgien. Under största delen av sitt yrkesliv har hon kämpat för elever som saknar tillräcklig kunskapsgrund vid grundskolor, gymnasier och universitet. Hon kämpar nu, genom AFRB, för landets barn och ungdomar med ADHD, Aspergers syndrom, dyslexi och andra inlärningshandikapp. Genom sitt yrke är hon medlem i bland annat: Institute for the Advancement of ADHD Coaching (IACC), European Dyslexia Association (EDA), World Federation of ADHD och PHI BETA KAPPA. Johanne har en examen från Children’s Literature Center vid USF School of Education, San Fransisco, Kalifornien, USA. Hon valdes in i styrelsen för ADHD- Europe 2007, och har varit aktiv i dess utformning och utveckling sedan dess.

12

 

Fintan O’Regan, UK

Beteendehanteringskonsult, styrelsemedlem i Taskforce

13

 

Biografi
Fintan är en välrenommerad nationell och internationell föreläsare om ADHD och relaterade inlärningssvårigheter. Han har varit lärare och huvudlärare i både statliga och kommunala skolor och friskolor i över 16 år. Fintan är Special Education Needs (SEN) rådgivare för Surrey LEA, adjungerad föreläsare vid Leicester University och Director of DC educational services. Han var vice styrelseordförande i Corporate Members of the British Dyslexia Association från 1996 till 2000 och medlem av London International Schools Association Headmasters Committee från 1997 till 2002.

Fintan är en aktiv medlem av the National Association for Special Educational Needs (NASEN), the Royal Charter of the College of Teachers och flera olika föräldrastödgrupper.

14

 

Kirsten Stollhoff, Tyskland

Konsult i neurologi, barn- och ungdomsläkare samt neurobarnläkare

15

 

Biografi
Kirsten har under de senaste 15 åren varit verksam på en neuropediatrisk mottagning, där hon specialiserat sig på vård av barn med ADHD. Hon arbetar med neuropsykologisk testning, EEG, föräldrautbildning, gruppträning i beteendeterapi för barn och unga vuxna samt med neurofeedback. Hennes nuvarande aktiviteter, inom och utanför yrket, omfattar: arbete som specialist i neuropediatrik på en allmänklinik, klinisk specialisering (ADHD – cirka 500 patienter med ADHD per kvartal under de senaste 16 åren), styrelseordförande för AG ADHS der Kinder- und Jugendärzte (Barnläkares konsortium för ADHD) och medlem av redaktionen för tidningen Pädiatrie Hautnah (Pediatrik i första hand).

16

 

Anne Worning, Danmark

Chef, ADHD-förbundet, Danmark

17

 

Biografi
Anne har en fil.mag. i offentlig policy och en fil.mag. i socialt arbete. Hon har varit verkställande chef för ADHD-förbundet sedan 2007 och är f.d. verkställande chef för the Research Center for Social Vulnerability. Hon var dessförinnan chef för det danska förbundet för socialarbetare, lärare och konsult vid Socialhögskolan i Köpenhamn, medlem av det danska rådet för den tredje sektorn (utsedd av socialministern) och dansk representant i ADHD-Europe. Under sina mer än 35 år inom socialarbete och socialskydd har hon föreläst, såväl nationellt som internationellt, om olika ämnen. Hon har också skrivit artiklar på danska, de övriga nordiska språken och engelska.

18