Känna igen ADHD-symtom och diagnos

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD men också ett flertal liknande tillstånd.

Varför är det viktigt att känna till symtomen på ADHD?
ADHD-symtom kan ofta förväxlas med symtom på andra tillstånd.

Utvärdering och bedömning inför en ADHD-diagnos kan ta lång tid, eftersom man måste utesluta andra tillstånd. Det är därför viktigt att känna igen symtom som är vanliga vid ADHD. Det vanliga är att föräldrar/vårdnadshavare och lärare under en viss tidsperiod bevakar och registrerar de symtom som förekommer hos barnet, såväl hemma som i skolan. Resultatet kan göra det lättare för en läkare att diagnostisera ADHD. Det kan dröja innan en diagnos kan ställas, varför det kan bli nödvändigt för skolan att redan under den tid man väntar på diagnos erbjuda barnet allt det stöd som riktlinjerna tillåter.

63

 

Chapter: