Förstå hur ADHD kan påverka ett barn

FÖRSTÅ HUR ADHD KAN PÅVERKA ETT BARN

Det här kapitlet ger en uppfattning om vilka problem som kan förekomma i familjer med barn som har ADHD. Här finns avsnitt som ger en bild av tillståndet från barnets synvinkel och hur ADHD kan påverka barnets relationer på olika nivåer.

Diskutera inverkan av ADHD
Att förstå ADHD kan vara en komplierad och besvärlig process för både barnen och deras föräldrar. Ett av de bästa sätten för en förälder/vårdnadshavare att förstå sitt barns problem är att tala med barnet och förbättra föräldra-barn-relationen. Denna process kan underlättas genom förslag från lärare eller råd från sjukvårdspersonal.

När du talar med ditt barn kan det finnas flera olika områden att utforska som kan hjälpa dig att förstå vad ADHD innebär.

87

 

Chapter: