Att bemöta synen på ADHD

ATT BEMÖTA SYNEN PÅ ADHD

Det här kapitlet tar upp synen på ADHD och hur den kan upplevas av barnet själv och av familjemedlemmarna. Här finns förslag på vad man kan göra för att förändra den i vissa fall negativa synen och dess följder.

Varför det finns en negativ syn på ADHD

ADHD är ett tillstånd som skapar bestämda åsikter och uppfattningar hos människor. Många åsikter är negativa och kan ofta leda till felaktiga antagande om barn med ADHD och deras föräldrar/vårdnadshavare.

103

 

Chapter: