Planera omhändertagande och behandling av ADHD

PLANERA OMHÄNDERTAGANDE OCH BEHANDLING AV ADHD

Det här kapitlet är indelat i två avsnitt.

Det första handlar om hur viktigt det är att planera hur man hanterar ADHD både hemma och i skolan. Här finns information om planering, checklistor och tips på hur barnet kan använda sin egen fempunktsplan för att kontrollera och förstå sitt eget beteende.

Det andra kapitlet beskriver hanteringen av läkemedel för behandling av ADHD. Här finns information om riktlinjer för hantering av läkemedel i skolan och om uppföljning av eventuella positiva resultat i klassrumsmiljön.

112

 

Chapter: