Skapa dagliga rutiner

SKAPA DAGLIGA RUTINER

I det här kapitlet finns råd om hur man skapar hållbara dagliga rutiner i skolan, rutiner som underlättar livet för barn med ADHD.

Varför är det bra med dagliga rutiner i skolan?
Barn med ADHD ställs ofta inför en rad olika utmaningar under skoldagen på grund av sina uppmärksamhets- och beteendeproblem. Exempel på utmaningar:

  • Oförmåga att organisera.
  • Dålig tidsplanering.
  • Glömska och tankspriddhet.
  • Uttråkning.
  • Svårighet att upprätthålla uppmärksamheten.

Att skapa välstrukturerade rutiner både hemma och i skolan är en mycket viktig del i att hjälpa barn med ADHD att genomföra uppgifter och nå uppsatta mål.

En bra daglig rutin i skolan kan:

  • Skapa struktur, och hjälpa barnet att särskilja varje ämne, lärare och klassrum.
  • Hjälpa barnet att komma till lektionen i tid och med rätt skolmaterial.

1

 

Chapter: