En smidig övergång till en ny skola

EN SMIDIG ÖVERGÅNG TILL EN NY SKOLA

Det här kapitlet innehåller tre avsnitt. De ger tips om hur ett barn med ADHD på bästa sätt byter till en ny skola, och hur den processen kan underlättas.

Förberedelser inför att lämna den nuvarande skolan
Att byta skola är ett stort och svårt steg för många barn, och för ett barn med ADHD innebär det en rad särskilda utmaningar. Utmaningar kan delas in i två områden:

1. Praktiska:

  • Förändringar i invanda rutiner.

2. Känslomässiga/psykologiska:

  • Lämna vänner.
  • Lämna relationer med stödjande och förstående lärare.

För att hantera processen med att byta skola måste föräldrar/vårdnadshavare tänka på följande:

  • Ge barnet ordentligt med stöd under hela förändringsprocessen.
  • Att använda hjälpmedel, som till exempel BaSoFiche-formulär*, vid informationsöverföringen till den nya skolan.

6

 

Chapter: