Stöd barn med ADHD i klassrummet

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Varför är det viktigt att strukturera inlärningsmöjligheterna?
Barn med ADHD kan prestera bra i skolan, särskilt om det finns problemlösningsstrategier för att uppmuntra och fokusera på deras starka sidor.

Detta innebär att barnet med ADHD ska erbjudas inlärning på ett strukturerat och välbekant sätt.

Struktur är viktigt eftersom barnen kan behöva:

  • Tydliga gränser och organiserat stöd.
  • Tydliga instruktioner, där exempel används.
  • Tydliga mål och tidsscheman.
  • Varierade uppgifter för att hålla dem stimulerade.

Inlärningsmöjligheter för att stödja ett barn med ADHD
Flera olika förfaringssätt kan användas i klassrummet för att ge stöd.

39

 

Chapter: