Utveckla studietekniker

UTVECKLA STUDIETEKNIKER

Det här kapitlet uppmuntrar till utvecklingen av studietekniker och ger förslag på de metoder som passar barn med ADHD bäst.

Utveckla effektiva och passande studietekniker
Bra studieteknik hemma och i skolan är en förutsättning för framgångsrik inlärning. Ett barn med ADHD kan behöva längre tid än andra barn för att göra färdigt sina läxor. Därför kan det hjälpa om föräldrar och lärare bevakar saker som:

  • Hur mycket läxor kan just det här barnet klara av?
  • Finns det några alternativa läxaktiviteter som kan leda till samma inlärningsmål?

Följande tabell beskriver en del av de grundläggande färdigheter som ett barn med ADHD kan behöva utveckla, samt stödåtgärder som kan göra det lättare att uppnå målen.

59

 

Chapter: