Hantera störningsmoment i skolmiljö

HANTERA STÖRNINGSMOMENT I SKOLMILJÖ

Det här kapitlet beskriver några av de bästa metoderna för att hantera störningsmoment och uppmärksamhetssvårigheter hos barn med ADHD.

Att hantera störningsmoment samt hälsa och säkerhet i skolan
Många barn kan bli distraherade i skolan, både vid rutinmässiga aktiviteter såsom morgonsamling, och under lektioner som de inte tycker är intressanta eller stimulerande.

Barn med ADHD tycker det är svårt att fokusera, vilket betyder att de kan ha svårt att koncentrera sig i viktiga sammanhang. Barnen kan bli distraherade därför att:

  • De inte kan filtrera bort saker som händer runt omkring dem.
  • Deras uppmärksamhet lätt avleds från det de borde fokusera på.
  • Barn med ADHD behöver längre tid på sig för att byta fokus för sin uppmärksamhet.

Lärarna kan hjälpa ett barn med ADHD att koncentrera och ta till sig undervisningen i klassrummet, om de minimerar mängden störningsmoment.

69

 

Chapter: