Gå igenom framsteg och ge feedback

GÅ IGENOM FRAMSTEG OCH GE FEEDBACK

Det här kapitlet presenterar förslag till föräldrar/vårdnadshavare och lärare, om de bästa metoderna för att utvärdera framsteg vid inlärning.

Utvärdera inlärningen
Att utvärdera inlärningen, bekräfta framsteg och förmedla feedback i skolan är särskilt viktigt. Positiva kommentarer från läraren, om det så gäller den allra minsta prestation, uppmuntrar och förbättrar alla barns självkänsla och motivation.

Intelligensen hos barn med ADHD avspeglas inte alltid i de traditionella akademiska utvärderingsmetoder som finns. Risken finns att detta påverkar barnen negativt senare i livet.

Genom följande saker kan barn med ADHD utvärderas på ett effektivare sätt:

  • Prov som görs av alla i klassen.
  • Slutföra läxor.
  • Mer informell bekräftelse av positivt beteende som underlättar den dagliga inlärningen, till exempel att vara fokuserad.
  • Kvantitativ uppföljning av framsteg genom att använda en överenskommen åtgärdssplan.

75

 

Chapter: