Genomföra övergången till en ny klass eller lärare

GENOMFÖRA ÖVERGÅNGEN TILL EN NY KLASS ELLER LÄRARE

Det här kapitlet beskriver den förberedelse och det stöd som kan behövas för att flytta ett barn med ADHD till en ny skola eller klass.

Att förbereda byte till ny klass eller till en ny lärare.
Oftast innebär schemat att barnen förflyttar sig mellan lektioner och lärare under en skoldag. Även om barnen vänjer sig vid detta kan de fortfarande bli splittrade och det kan medföra att tid i början av lektionerna går förlorad.

Barn med ADHD kan ställas inför följande utmaningar när de ska förflytta sig mellan lektionerna:

  • Komma för sent på grund av glömskhet eller saker som avleder uppmärksamheten.
  • Vara dåligt förberedda på grund av att de har svårt att organisera sin vardag.

Förberedelser för flytten till en annan skola kan hjälpa ett barn med ADHD att vara bättre beredd på de dagliga rutinerna.

79

 

Chapter: