Lära sig att tidsplanera och organisera

LÄRA SIG ATT TIDSPLANERA OCH ORGANISERA

Det här kapitlet föreslår en rad olika strategier för att lära barnet att tidsplanera och organisera i skolan och hemma.

BYGGA PÅ VIKTIGA STYRKOR FÖR ATT UTVECKLA GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETER

Tips för framgångsrik tidsplanering
Barn med ADHD kan uppleva att tidsplanering är en utmaning eftersom:

  • De kan distraheras av aktiviteter runt omkring dem.
  • De kan finna det svårt att förstå eller uppskatta hur lång tid det tar att slutföra en uppgift.
  • Deras uppmärksamhet kan avledas från en uppgift till en annan.

”Tid är deras fiende”
(Ett citat från en mamma till ett barn med ADHD)
Att förbättra barnets förmåga att tidsplanera kan innebära att planeringen hemma och i skolan fungerar bättre.

15

 

Chapter: