Integritetsspolicy och cookies

Denna webbplats ägs av Shire AB. Vår onlinebaserade integritetspolicy är avsedd att informera om våra rutiner när det gäller insamling, användning och utlämnande av information som du eventuellt uppger via denna webbplats eller som vi förvärvar från din användning av webbplatsen. Det finns villkor som är förknippade med användning och visning av denna webbplats. Se dessa villkor här.

Ditt samtycke
Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till insamling, användning och utlämnande av information som du lämnar på webbplatsen eller vi får genom din användning av webbplatsen. Om du inte accepterar denna policy, använd inte denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten, efter eget tycke och därhelst lagen tillåter, att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna policy när som helst med eller utan förvarning. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att se om det skett förändringar. Om du fortsätter använda våra webbplatser efter att ändringar av dessa villkor publicerats innebär det att du accepterar ändringarna.

Om barn
Generellt samlar vi inte medvetet in information från barn på denna webbplats. Vi uppmanar föräldrar att prata med sina barn och övervaka deras användning av internet samt den information dessa lämnar på webbplatser. I vissa fall finns det behandlingar som riktar sig till barn och även om den här webbplatsen inte är avsedd att användas av minderåriga, kan du ombes uppge personuppgifter för ett barn. Sådan information kommer endast att användas för att tillhandahålla de begärda tjänsterna och inte för några andra ändamål.

Om den här webbplatsen
I vår strävan att ge dig aktuell och korrekt produkt-och resursinformation, använder vi olika expertkällor och studier för att utveckla webbplatsens innehåll. Som ett resultat av detta kan du hitta små skillnader i statistik och/eller procenttal i olika artiklar eftersom olika källor kan visa data på olika sätt.

Informationen vi samlar in och hur vi samlar in den
Du kan besöka vår webbplats och se det mesta av innehållet anonymt, dock kan vi komma att samla in information om dig. Informationen vi samlar in på vår webbplats faller inom tre kategorier: (1) personuppgifter du lämnar, (2) information som samlas in när du navigerar på vår webbplats, och (3) offentligt eller kommersiellt tillgänglig information.

Insamling av personuppgifter
Likom många webbplatser samlar denna webbplats aktivt in upplysningar från besökare. Detta sker både genom att ställa specifika frågor till dig (t ex vid en registrering) och genom att låta dig kommunicera direkt med oss via e-post, formulär och/eller chattrum. En del av informationen som du skickar kan vara personuppgifter (d v s information som kan kopplas till dig, såsom ditt fullständiga namn, adress, e-postadress, telefonnummer och så vidare). På vissa delar av den här webbplatsen kan du behöva lämna information om behandling och/eller demografisk data för att du ska kunna dra nytta av de specialiserade funktionerna (t ex nyhetsbrev, tips, etc) eller delta i en viss aktivitet (t ex reklamkampanjer). Du kommer att informeras vid varje insamlingstillfälle vilken information som krävs och vilken information som är frivillig.

Sociala medier
Onlinebaserade resurser inom sociala medier är interaktiva verktyg som gör att du kan samarbeta och dela information med andra. Dessa resurser omfattar, men är inte begränsade till: sociala nätverk, diskussionsforum, anslagstavlor, bloggar, wikis och överföringsfunktioner för att dela webbplatsinnehåll och verktyg med vänner eller kollegor. Shire kan samla in personuppgifter från dig så du kan använda de resurser inom sociala medier vi ibland tillhandahåller. Shire kan också ge dig möjlighet att använda dessa resurser för att publicera eller dela personuppgifter med andra. När du använder sociala medier bör du noggrant överväga vilken information om dig själv du väljer att dela med andra. Shire tillhandahåller ytterligare information och valmöjligheter för hur personuppgifter samlas in, används och lämnas ut på våra webbplatser och andra onlinebaserade resurser som tillhandahåller sociala medier.

Mobil datoranvändning
Utöver de användningsområden för Shires webbplatser som beskrivits ovan är vissa av dessa webbplatser och onlineresurser särskilt utformade för att vara kompatibla med, och användas på, mobila enheter. Mobila versioner av Shires webbplatser kan kräva att du loggar in med ett användarkonto. Information om hur du använder den mobila versionen av webbplatsen kommer att vara kopplad till ditt användarkonto. Vidare kan du ladda ner program, widgets eller andra verktyg från en del av våra webbplatser och onlinebaserade resurser, som du sedan kan använda på din mobil eller på någon annan datorenhet. Vissa verktyg kan lagra information på din mobil eller dina andra enheter. De kan överföra persondata till Shire så att du kan komma åt ditt användarkonto och göra det möjligt för Shire att spåra användningen av verktygen. En del av av dessa verktyg kan låta dig skicka rapporter via e-post samt annan information. Shire kan använda personlig eller icke-personlig information som överförts till Shire för att förbättra dessa verktyg, för att utveckla nya verktyg, för kvalitetsförbättring och på sätt som övrigt beskrivs i denna policy eller i annan information Shire tillhandahåller.

Övrig insamling av information, Inklusive användning av cookies och liknande teknik
När du navigerar på en webbplats kan viss information samlas in passivt (dvs. samlas in utan att du aktivt tillhandahåller informationen) med hjälp av olika tekniker och metoder, som t ex insamling av navigationsdata. Denna webbplats kan använda Internet Protocol (IP) adresser. En IP-adress är ett nummer som tilldelats din dator av din internetleverantör så att du kan ansluta till internet. Vi använder din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server, rapportera insamlad icke-personlig information, fastställa den snabbaste vägen till din dator i anslutning till vår webbplats samt administrera och förbättra webbplatsen.

Vi samlar också in information om din användning av vår webbplats via cookies och liknande teknik. En "cookie" är en liten mängd information som en webbplats skickar till din dator. Denna hjälper webbplatsen att komma ihåg information om dig och dina preferenser samt känna igen dig som en tidigare besökare av platsen. Cookies i sig avslöjar inte din e-postadress eller andra personuppgifter. Vi kan dock kombinera denna information med annan information som samlats in från eller om dig för att hjälpa skräddarsy innehållet.

"Webbsignaler" (web beacon, en transparent elektronisk bild, även känd som singel-pixel (1x1) GIF eller transparent GIF) är mindre än cookies och överför information såsom som besökarens IP-adress och typ av webbläsare till webservern. Denna webbplats kan ibland använda webbsignaler.

"Navigationsdata" ("loggfiler", "serverloggar" och "clickstream" data) används för systemhantering, för att förbättra innehållet på webbplatsen, för marknadsundersökningar och för att förse besökaren med information. Denna webbplats kan ibland använda navigationsdata.

Insamling av offentligt eller kommersiellt tillgänglig information

Offentligt eller kommersiellt tillgänglig information definieras som information som en individ gör tillgänglig eller tillåter göras tillgänglig för allmänheten, eller är juridiskt tillgänglig via en fristående listmäklare eller annan tredje part, och/eller lagligen erhålls och nås från bland annat: offentliga handlingar som är tillgängliga för allmänheten, journalistiska rapporter eller information som enligt lag ska vara tillgänglig. Vi kan komma att samla in allmänt tillgänglig information eller köpa kommersiellt tillgänglig information om dig från tredje part.

Användning och utlämnande av information
Om inte annat anges kan vi använda din information för att förbättra innehållet på vår webbplats, anpassa webbplatsen efter dina önskemål, ge dig information (om du har begärt det), i vår marknadsföring och för forskningsändamål, att svara på åtkomstbegäran eller att på annat sätt skydda Shires juridiska och affärsmässiga intressen och rättigheter; samt för de andra syften som anges i denna online-integritetspolicy. Om du lämnar personuppgifter till denna webbplats, kan vi kombinera sådan information med annan aktivt och passivt insamlad information.

Vi kan lämna dina personuppgifter till våra dotterbolag i hela världen om de samtyckt till att behandla informationen i enlighet med denna integritetspolicy. Dessutom kan vi lämna personuppgifter till tredje part i andra länder som kan ha lagar och förordningar som skiljer sig från de som finns i ditt land, men enbart (i) entreprenörer som stödjer vår verksamhet (t.ex. utförande av tjänster, teknisk support, leveranstjänster, leverantörer av marknadsundersökningar, och finansinstitut), i vilket fall vi kommer att kräva att denna tredje part samtycker till att behandla informationen i enlighet med denna onlinebaserade integritetspolicy, eller (ii) när det krävs av tillämpliga lagar, domstolsbeslut eller andra statliga bestämmelser, eller (iii) för att på annat sätt skydda Shires juridiska och affärsmässiga intressen.

Hur länge personuppgifter lagras
Personuppgifterna kommer att lagras så länge som informationen krävs för att uppfylla Shires legitima affärsbehov eller tillgodose de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, eller tills en person vars uppgifter är inblandade begär att vi tar bort informationen (om inte dess bevarande krävs enligt lag).

Tillgång och korrigering
För att hålla dina personuppgifter korrekta, aktuella och fullständiga, kontakta oss som anges nedan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att uppdatera, korrigera eller ta bort personuppgifter i vår ägo som du tidigare har lämnat via denna webbplats eller som vi har fått från andra källor.

Säkerhet
Vi tar kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter när du överför din information från din dator till vår webbplats och för att skydda sådan information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Du bör ha i åtanke att ingen överföring via internet alltid är 100% säker eller felfri. I synnerhet e-post som skickas till eller från denna webbplats kan inte garanterat vara säker och du bör därför vara särskilt försiktig när du avgör vilken information som du skickar till oss via e-post. I de fall där du använder lösenord, ID-nummer eller andra speciella tillgångsfunktioner på denna webbplats är det ditt eget ansvar att skydda dem.

Anmälningsförfaranden
Om en incident eller ett säkerhetsbrott leder till att dina personuppgifter går förlorade, stjäls eller nås av obehörig tredje part, kommer Shire att utöva kommersiellt rimliga åtgärder för att (i) meddela dig i den utsträckning som krävs enligt lag, och (ii) identifiera personuppgifterna som nåtts/avslöjats, med hjälp av kontaktinformationen som du har gett oss eller på något annat rimligt sätt.

Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Observera att Shire inte kontrollerar andra webbplatser och att denna online-integritetsspolicy inte gäller för andra webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa integritetsspolicyn på varje webbplats du besöker. Vi är inte ansvariga för och stödjer inte heller innehållet på andra webbplatser. Om du förlitar dig på information som erhållits från sådana webbplatser, gör du det på egen risk.

Hur du kontaktar oss/Ansvar
Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om denna online-integritetsspolicy, informationen på denna webbplats eller om du vill få din information raderad från våra filer, kontakta oss på: corpcomms@shire.com.

Senast reviderad datum: 25 juli 2012