HJÄLP

Ikoner/knappar

Beskrivning

Hem Tar dig tillbaka till startsidan.
Innehållsförteckning Tar dig till innehållsförteckningen i den bok du för tillfället läser.
Skriv ut Du kan skriva ut antingen ett uppslag, ett helt kapitel eller en hel bok. Du kan skriva ut direkt från vilken sida som helst.
Mer information Klickar du på denna ikon kan du få mer information om ämnet på annan plats i boken eller i någon av de andra böckerna.
Diskussionsguide När du klickar på ikonen kommer en nedladdningsbar diskussionsguide i pdf-format fram. Du kan antingen fylla i den på skärmen eller skriva ut den.
Stödmaterial Via den här ikonen kan du ladda ner stödmaterial för barn. När du klickar på ikonen kommer en nedladdningsbar pdf-fil fram. Du kan antingen fylla i den på skärmen eller skriva ut den.
Filer för nedladdning Här finns allt material som du kan ladda ner från webbplatsen samlat; till exempel diskussionsguider och stödmaterial för barn.
Föräldrar Innehållet är anpassat för framför allt föräldrar.
Lärare Innehållet är anpassat för framför allt lärare.
Mål Mål som hör till diskussionsguiden.
Åtgärd Åtgärder som hör till diskussionsguiden.
Utmaning Utmaningar som hör till diskussionsguiden.
Fråga Frågor som hör till diskussionsguiden.