Öka din kunskap om ADHD

ÖKA DIN KUNSKAP OM ADHD

Det här kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Det första avsnittet tar upp skolans riktlinjer och rutiner. Här finns goda råd i ämnet för att hjälpa föräldrar/vårdnadshavare och lärare att etablera ett fruktbart samarbete vid utformningen av en handlingsplan för ADHD.

Det andra avsnittet ger råd till föräldrar om hur man på bästa sätt samtalar om ADHD med lärare och skolledning, så att ett fungerande samarbete kan komma till stånd.

Det tredje avsnittet tar upp svårigheterna med att förklara ADHD för andra föräldrar. Här finns tips på hur man hanterar vissa negativa attityder som andra föräldrar kan ha på grund av sin uppfattning om detta tillstånd.

I det fjärde och avslutande avsnittet beskrivs de bästa sätten att få barn att bli medvetna om ADHD hos en kamrat.

1

 

Chapter: