Tala om ADHD

TALA OM ADHD

Det här kapitlet ger såväl föräldrar som läraren en uppfattning om hur man på bästa sätt kan föra ADHD på tal och berätta om både symtom och yttringar. Här finns avsnitt som handlar om symtom, utveckling och framsteg i senare skeden i livet.

Vad är ADHD?
Den här checklistan innehåller viktig information om ADHD som kan göra det lättare för dig att tala med andra om tillståndet.

ADHD

  • Förkortning av engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning).
  • Förekommer i tre vanliga varianter: en variant med huvudsakligen bristande uppmärksamhet, en annan med huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet och en tredje som kombinerar båda varianterna ovan.
  • Är ett tillstånd som påverkar hjärnan.
  • Har en specifik orsak (etiologi) som man inte förstår fullt ut.
  • Det finns bevis som tyder på att det kan vara ärftligt.

47

 

Chapter: