Välkommen till ADHD i skolan. Detta material är en resurs för föräldrar, vårdnadshavare och lärare i arbetet att stödja och hjälpa barn som har ADHD.

Materialet innehåller de viktigaste stegen för att kunna hjälpa och stödja barn med ADHD – så att de kan må så bra som möjligt såväl hemma som i skolan.

Tanken är att böckerna ska vara ett praktiskt verktyg där du enkelt finner den information du behöver.

ADHD i skolan har utvecklats i samarbete med ADHD Europe och en europeisk expertarbetsgrupp för medvetenhet om ADHD, European ADHD Awareness Taskforce

 

Ladda ner diskussionsguider och hjälpmedel